Instrumenty finansowe

Rynek finansowy jest oparty nie tylko na inwestycjach, ale też na specjalnie wyszczególnionych instrumentach finansowych, które pozwalają na lokowanie kapitału oraz jego pomnażanie. W finansach można wyróżnić kilka podstawowych instrumentów, które dzielą się w zależności od charakteru, jak i czasu ich lokowania.
Najważniejszym instrumentem finansowym są papiery wartościowe, opcje, kontrakty terminowe, umowy forward oraz swapy. Rynek kapitałowy dzieli instrumenty na kredyty i pożyczki oraz zbywalne papiery wartościowe. Również kryterium czasu jest istotne, ponieważ istnieją instrumenty krótkoterminowe (czyli takie, które są zawierane na mniej niż 12 miesięcy), średnioterminowe mieszczące się w przedziale czasu od roku do 3 lat oraz długoterminowe (powyżej 3 lat).

Czym jest rynek Forex?

Rynek Forex to niezwykle duża giełda o charakterze międzynarodowym, na które można kupować lub sprzedawać waluty obce. To największa na świecie giełda, do jakiej dostęp jest uzależniony od posiadania komputera i dostępu do sieci internetowej, a także wolnej gotówki, jaką jesteśmy w stanie przeznaczyć na wymianę na giełdzie.
Ważnym kryterium płynności operacji na giełdzie Forex jest to, iż najmniejsza kwota, która pozwala na uczestniczenie na giełdzie, wynosi 100 dolarów amerykańskich. Istotnym aspektem jest działanie Forexu przez 24 godziny na dobę, co daje duże możliwości na wykonanie niezbędnych operacji na rynku oraz pozwala na kontrolowanie swoich finansów. Giełda Forex jest czynna od 23.00 w niedzielę do 22.00 w piątek.