Instrumenty finansowe

Rynek finansowy jest oparty nie tylko na inwestycjach, ale też na specjalnie wyszczególnionych instrumentach finansowych, które pozwalają na lokowanie kapitału oraz jego pomnażanie. W finansach można wyróżnić kilka podstawowych instrumentów, które dzielą się w zależności od charakteru, jak i czasu ich lokowania.
Najważniejszym instrumentem finansowym są papiery wartościowe, opcje, kontrakty terminowe, umowy forward oraz swapy. Rynek kapitałowy dzieli instrumenty na kredyty i pożyczki oraz zbywalne papiery wartościowe. Również kryterium czasu jest istotne, ponieważ istnieją instrumenty krótkoterminowe (czyli takie, które są zawierane na mniej niż 12 miesięcy), średnioterminowe mieszczące się w przedziale czasu od roku do 3 lat oraz długoterminowe (powyżej 3 lat).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *