Instrumenty finansowe

Rynek finansowy jest oparty nie tylko na inwestycjach, ale też na specjalnie wyszczególnionych instrumentach finansowych, które pozwalają na lokowanie kapitału oraz jego pomnażanie. W finansach można wyróżnić kilka podstawowych instrumentów, które dzielą się w zależności od charakteru, jak i czasu ich lokowania.
Najważniejszym instrumentem finansowym są papiery wartościowe, opcje, kontrakty terminowe, umowy forward oraz swapy. Rynek kapitałowy dzieli instrumenty na kredyty i pożyczki oraz zbywalne papiery wartościowe. Również kryterium czasu jest istotne, ponieważ istnieją instrumenty krótkoterminowe (czyli takie, które są zawierane na mniej niż 12 miesięcy), średnioterminowe mieszczące się w przedziale czasu od roku do 3 lat oraz długoterminowe (powyżej 3 lat).

Porady dla początkującego inwestora

Ekonomia to nauka, która nie tylko pokazuje mechanizmy działania poszczególnych zagadnień i aspektów, ale również przynosi szereg rad dla osób, które chciałby rozpocząć swoją przygodę z grą na giełdzie. Początkujący inwestor powinien pamiętać przede wszystkim o tym, aby wcześniej zaplanować swoje ruchy na giełdzie. Przeprowadzić profesjonalny wywiad środowiskowy. Ważnym elementem jest monitorowanie przeprowadzanych inwestycji oraz cierpliwość, gdyż zyski nie zawsze od razu się pojawiają. Warto zwrócić uwagę na nielokowanie całości kapitału tylko w jedną inwestycję, ponieważ to podnosi ryzyko utraty tej kwoty. Obserwacja panujących na danej giełdzie trendów oraz zaplanowanie zakupów i rozłożenie ich w czasie to także porady, jakie często są ważne dla początkującego inwestora.

Inwestycje na rynku Forex

Inwestycje związane z rynkiem Forex dotyczą głównie aspektów związanych z wymianą walut. Forex to największa platforma umożliwiająca wymianę jednej waluty na drugą, praktycznie przez całą dobę. Wyjątkiem są jedynie weekendy, kiedy Forex nie działa.
Inwestycje na giełdzie Forex są najczęściej przeprowadzane w oparciu o strategie Forex lub sygnały Forex. Strategia Forex to swego rodzaju plan działania na giełdzie, który ma za zadanie przynieść korzyści finansowe. Ciekawym faktem jest to, iż inwestycje na wspomnianej giełdzie walutowej posiadają największe na świecie obroty, które często wynoszą około 5 bilionów dolarów dziennie. Istotne jest także to, iż na giełdzie – oprócz pojedynczych graczy – działają wielkie firmy, w tym duże banki oraz przedsiębiorstwa z branży komputerowej czy motoryzacyjnej.